พลาสติไซเซอร์โพลีเอสเตอร์ที่เป็นของแข็งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Yulian Technology เกิดจากการควบแน่นของกรดโพลีเมอร์และแอลกอฮอล์โพลีเมอร์ 

ดูสินค้า
พลาสติไซเซอร์โพลีเอสเตอร์ PL-500E

พลาสติไซเซอร์โพลีเอสเตอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ Yunlian Technology เกิดจากการควบแน่นของกรดพอลิเมอร์และแอลกอฮอล์โพลีเมอร์  มีโซ่คาร์บอนยาวและความสามารถในการทําให้เป็นพลาสติกที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ชุดพลาสติไซเซอร์โพลีเอสเตอร์มีลักษณะปลอดสารพิษไม่ละลายในน้ําทนน้ํามันทนความร้อนได้ดีฉนวนไฟฟ้าที่ดีและเข้ากันได้ดี