อุปกรณ์ท่อ

ทําหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัวน้ํามันหล่อลื่นและสารเพิ่มความสดใสในระหว่างการประมวลผลของอุปกรณ์ท่อปรับปรุงการทําให้เป็นพลาสติกความเหนียวและความเรียบของพื้นผิว

สายไฟและสายเคเบิล

ใช้เป็นสารหล่อลื่นในวัสดุฉนวนสายเคเบิล, เพิ่มการแพร่กระจายของฟิลเลอร์, เพิ่มอัตราการอัดรีด, และอํานวยความสะดวกในการขึ้นรูป.

การประมวลผลพีวีซี

 ทําหน้าที่เป็นสารช่วยกระจายตัว สารหล่อลื่น และสารเพิ่มความสดใสในระหว่างการประมวลผลโปรไฟล์ PVC ปรับปรุงการทําให้เป็นพลาสติก ความเหนียว และความเรียบของพื้นผิว

ฟิล์ม

·ใช้เป็น สารหล่อลื่น สําหรับ แผ่น โปร่งใสโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์โปร่งใส

มาสเตอร์แบทช์

ใช้เป็นสารช่วยกระจายตัวในสีเข้มข้นและบรรจุมาสเตอร์แบทช์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและปรับปรุงความเรียบเนียนและความมันวาวของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป