ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แอลกอฮอล์ที่มีการหล่อลื่นและกรดที่ดีเยี่ยมสําหรับปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน และควบคุมกระบวนการปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันตามลักษณะของวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถสร้างโพลีเมอร์ขั้วแข็งสองชนิดที่มีโซ่คาร์บอนยาว

ดูสินค้า
เอสเทอร์ ลูบริแคนท์ EL-551

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แอลกอฮอล์ที่มีการหล่อลื่นและกรดที่ดีเยี่ยมสําหรับปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน และควบคุมกระบวนการปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันตามลักษณะของวัตถุดิบ เพื่อให้สามารถสร้างโพลีเมอร์ขั้วแข็งสองชนิดที่มีโซ่คาร์บอนยาว